โปรโมชั่นรายละเอียดโปรโมชั่น :
ส่งความสุขด้วย Gift Voucher Central มูลค่า 5,000 บาท

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2561

เงื่อนไข :
1. กรณีซื้อห้องชุด ผ่าน CondoLumpini Brokerage ภายใน 31 ม.ค. 61 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 28 ก.พ. 2561 เท่านั้น
2. ผู้ซื้อ ต้องปริ้นท์หรือโชว์ภาพโฆษณาต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิ์ก่อนจองซื้อห้องชุด
3. ผู้ซื้อจะได้รับ Gift Voucher Central มูลค่า 5,000 บาท ภายใน 15 วันหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า