ต้องการฝากขาย-เช่า

ท่านสามารถฝากขาย-เช่าห้องชุดโครงการ “ลุมพินี” ได้ง่ายๆ ด้วยตัวท่านเอง

โดยกรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน พร้อม upload รูปภาพห้องชุดของท่าน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังท่านโดยเร็วที่สุด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล์
ต้องการ *
โครงการ *
อาคาร *
ชั้นที่ *
ยูนิตเลขที่ *
เนื้อที่ (ตร.ม.) *
รูปแบบห้องชุด *
สภาพห้องชุด *
เฟอร์นิเจอร์
ราคาขาย (บาท) *           
ราคาเช่า (บาท/เดือน) *    
วันนัดส่งมอบกุญแจห้องชุด * *โดยสามารถส่งมอบกุญแจได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจนายหน้าประจำโครงการ
ข้อความประกาศ

รูปภายในห้องพัก

* กรุณาระบุรูปภาพอย่างน้อย 4 รูป และรูปภาพไม่ควรเป็นภาพแนวตั้ง (ต้องเป็นภาพแนวนอนเท่านั้น)
* ห้ามใส่รูปภาพ ที่มีเครื่องหมาย โลโก้ ตราสัญลักษณ์ หรือรูปหน่วยงานใดๆ
รูปถ่าย เลือกรูป  
รายละเอียดรูปถ่าย
 

**เงื่อนไขการรับฝากขาย-ฝากเช่าห้องชุดกับเรา ผ่านทาง website**

1. กรณีฝากขาย
   1.1 ค่าบริการจากการจัดหาผู้ซื้อ คิดค่าบริการในอัตราร้อยละ 3 จากราคาซื้อขาย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. กรณีฝากเช่า
   2.1 ค่าบริการจากการจัดหาผู้เช่า คิดค่าบริการเท่ากับค่าเช่า 1 เดือน สำหรับสัญญาเช่า 1 ปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   2.2 กรณีให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อสัญญาเช่าห้องชุดบริษัทฯ คิดค่าบริการในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าเช่าต่อเดือน
   2.3 ในกรณีที่ผู้เช่าอยู่ไม่ครบตามสัญญา ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าบริการ เนื่องจากเจ้าของห้องชุดได้รับเงินค่าประกันการเช่า
       จากผู้เช่าจำนวน 2 เดือนแล้ว
3. ข้อมูลประกาศจะได้รับการ online ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับฝากกุญแจห้องชุด
   กรณีไม่มีการรับฝากกุญแจภายในเวลาที่กำหนด ประกาศดังกล่าวจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

Security Code

กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพ.